Personprofiler

– at se verden i farver

Mennesker er ikke ens. Vi har nogle grundlæggende handlemønstre som påvirker vores måde at arbejde på og vores måde at reagere på, når vi er sammen med andre.

Bliv klogere på de forskellige måder, som dine medarbejdere, kollegaer eller familiemedlemmer tænker og handler ved at få mere viden om de forskellige persontyper.

Jeg forklarer gerne psykologien bag de enkelte facetter, og deltagerne får lov at arbejde med sine egne handlemønstre, så der opstår en begyndende bevidsthed om, hvordan man selv ubevidst handler i forskellige situationer.

Et arbejde med personprofiler kan give mennesker afgørende forståelse for hinandens måder at tænke og handle på. Det kan både afhjælpe samarbejdsproblemer og bidrage til bedre fungerende teams.

Jeg har valgt at arbejde med E-stimate profiler, da dette værktøj er både dækkende og overskuelig og derfor meget brugbar i forskellige kredse.