Cirkulær ledelse

Under mange års erfaring som leder og interesse for uddannelse inden for ledelse,  har jeg  et  princip, som jeg anbefaler ledere bruge i ledelsen af medarbejdere.

Jeg kalder det for  “Cirkulær ledelse” eller ”Dråbe princippet”. Det drejer sig om, hvad af alle medarbejdere har brug dagligt, ugentligt og månedligt.

 

 

Dagligt: Hver dag bør en medarbejder møde anerkendelse. Ikke nødvendighed ros, for ros er kun ord. Anerkendelse er mere dybtliggende. En følelse af at man bliver regnet for noget, følelse af at være værdsat. Ikke kun som medarbejder, men som menneske!

Ugentligt: Som medarbejder er det godt at føle sig som en del af et positivt fællesskab. Hver uge bør der derfor ske noget som fremmer fællesskabet medarbejderne imellem. Nogle gange er det arbejdsrelateret og andre gange ikke.

Månedligt: For at holde gejst og engagement i top, bør der jævnligt blive skabt ”rum for refleksion”. Det betyder, at der måske en time om måneden bliver planlagt tid til at tænke, komme ”op i helikopteren” og reflektere over værdier, etik og hvad der ellers kan placeres i de overordnede filosofiske luftlag, som i sidste ende giver energien til vores hverdag. Det er her, der for alvor ”tankes op”.

Årligt: Virksomhedens eller institutionens visioner og strategi ses efter – og gen-formuleres. En proces, hvor medarbejderne bør være medspillere.

De to sidste punkter sidste tilbyder jeg min hjælp til i form af workshops, – indtil du er klar til at køre selv!