Jo mere analyse – jo bedre ledelse?

Af Finn Tarpgaard

Når der efterspørges bedre ledelse f.eks. på det offentlige område, bliver svaret ofte, at vi må lave analyser og undersøgelser for at styrke udviklingen af bedre ledere.

Nu er analyser og undersøgelser i bund og grund uproduktive! De kan være værdifulde som baggrund for lederens beslutninger og administrering af virksomheden eller institutionen. Men i lederens ledelse af mennesker, kan lederen ikke bruge analyser til ret meget.

En leders bedste værktøjskasse er derfor ikke analyseredskaber men menneskelig indsigt og erfaring. En sådan indsigt kommer ikke fra den ene dag til den anden eller på en bestemt måde. Her må den enkelte leder selv finde sinde kilder. Det kan være i kunsten, i digte, i romaner, i religiøse eller i filosofiske fortællinger. Menneskelig indsigt får man ved at søge den.

Menneskelig indsigt kan også udvikles i samtaler. Ikke debat og diskussion, men i en samtale, hvor man er fælles om at søge dybere og dybere ind i temaer og begreber.

Og så har lederen brug for evnen til at vælge handlinger, der er i overensstemmelse med de værdier, man ønsker at leve efter. En god leder spejler sig ikke bagud i analyser og undersøgelser, men spejler sig i de overordnede værdier, vedkommende tror på.

Denne øvelse kræver træning – og en eller flere samtalepartnere, der kan hjælpe lederen med at få ”pudset spejlet” – til mere sikker og bevidst ledelse.

Se alle
    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/finntarpgaard.dk/public_html/wp-content/plugins/lunar-carousel/lunar-carousel.php on line 60